Foto Anette Kurpersh

Annette Kurpershoek

 
Jaap van der Meiden

Jaap van der Meiden

Coördinator Instituut Contextuele Benadering

 
Foto Martine Noordergraaf

Martine Noordegraaf

Lector Jeugd en Gezin

 

Instituut Contextuele Benadering


Platform en kenniscentrum voor Contextuele Hulpverlening en andere toepassingen van het contextuele denken. 'Het ICB beschouwt de contextuele benadering niet als een specifieke methodologie, maar als een manier van kijken naar, en reageren op mensen in relaties. Het genereert eigen methoden en geeft ook richtlijnen voor het gebruik van methodes uit andere bronnen. Het beperkt zich ook niet tot een bepaalde groep cliënten, maar wordt uitsluitend begrensd door de mate van aanvaarding door professionals in de geestelijke gezondheidszorg en anderen die belast zijn met de professionele verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen, zoals rechters, leraren, advocaten, artsen, geestelijken en dergelijke'. (Naar: Ulrich 1983, p 202)

Binnenkort starten de de volgende cursussen:
 
  Adolescentie en persoonlijkheidsstoornissen
1 dag: 23 juni 2017

Lees meer
  Psychopathologie van het kind
1 dag: 30 juni 2017

Lees meer
 
Schrijf je nu in voor een van de contextuele opleidingen na de zomer: 

Master Contextuele Benadering - uitstroomprofiel Hulpverlening (2-2,5 jaar)

Master Contextuele Benadering - uitstroomprofiel (basis) onderwijs (2-2,5 jaar)

Phbo Contextuele Hulpverlening Basis (2 jaar)

Phbo Contextuele Hulpverlening Specialisatie (2 jaar)

Phbo Activerende Gezinsbegeleiding in Sociaal Werk (1 jaar)&