Adolescentie en gedragsstoornissen

De puberteit en adolescentie stellen specifieke taken aan jongeren en hun omgeving. Op deze cursusdag wordt stil gestaan bij belangrijke ontwikkelingen in deze levensfase zoals de seksuele rijping, het toenemende belang van de peer group en de vraag of het een fase is die gekenmerkt wordt door rebellie. Er is specifiek aandacht voor het herkennen van afwijkingen in deze levensfase met name voor de oppositionele gedragsstoornis en de gedragsstoornis. Aan de orde komt hoe vanuit schematherapie naar een gedragsstoornis gekeken wordt


Prijs: € 230,- (tarief 2017-2018)
Omvang: 24 SBU of 0,8 EC, waarvan 6 contacturen. Gegeven in 1 dag
Data: Zie onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Dhr. Arthur Hegger. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig). Enige basiskennis van het contextuele denken (bijvoorbeeld de basisopleiding Contextuele Hulpverlening) wordt sterk aanbevolen.
Inschrijven: Uiterlijk 14 dagen voor aanvang dmv. het online aanmeldformulier.
Registratie:  SKJ registratie wordt aangevraagd  
Bijzonderheden: Deze cursus is een onderdeel van de Master Contextuele Hulpverlening maar staat open voor zogenaamde aanschuif-studenten. 
Deze cursus sluit goed aan bij de eendaagse cursus Adolescentie en Persoonlijkheidsstoornissen


   

Inhoud
Introductie in ontwikkelingsfase van puberteit en adolescentie
Wat is een oppositionele gedragsstoornis en wat is een gedragsstoornis
Welke behandelmogelijkheden zijn er voor deze stoornissen

Doelen
Je bent aan het einde van de dag op de hoogte van enkele ontwikkelingsthema’s in puberteit en adolescentie
Ook weet je wat een oppositionele gedragsstoornis en een gedragsstoornis zijn, hoe die zich ontwikkelen en wat enkele behandelmogelijkheden zijn.

Doelgroep
Hulpverleners, zoals psychologen, pedagogen, relatie / systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, SPH’ers, SPV’ers, jeugdhulpverleners (residentieel en ambulant), GGZ-medewerkers (zowel volwassenenzorg als jeugd), particuliere hulpverleners en mogelijk ook pastoraal werkers.

Opdracht voorafgaan aan de cursusdag
Opdracht om voorafgaand aan de dag uit te voeren: Interview de ouders van een traditioneel gezin (vader, moeder, kinderen uit een huwelijk) met een of meer kinderen in de leeftijd van 14-16 jaar met de volgende vragen:

- Welke gedragsveranderingen zien ze bij hun kind(eren) in vergelijking met de basisschool?
- Waarin is hun opvoeding hetzelfde gebleven en waarin is die veranderd?