Begeleidingsvormen

In opleiding en beroepsuitoefening van professionals in agogisch werk is reflectie op het eigen handelen van groot belang. Omdat de persoon van de professional zo'n belangrijke rol speelt in het proces.

Uiteraard is supervisie, intervisie en leertherapie daar waar dat van belang is, onderdeel van de opleidingen contextuele hulpverlening van het ICB. Maar ook biedt het ICB buiten haar opleidingen deze begeleidingsvormen aan, alle vanuit een contextuele benadering. Voor individuele professionals en voor instellingen.

Het ICB kent de volgende vormen: