Contextuele benadering in coaching en supervisie

Deze opleiding is een uitstekend startpunt voor wie wil onderzoeken hoe er binnen de coaching- en supervisiepraktijk gebruik gemaakt kan worden van de contextuele benadering. In de cursus besteden we aandacht aan de uitgangspunten van het contextuele gedachtegoed, hoe deze van nut kunnen zijn in deze begeleidingsvormen en hoe dat gestalte kan krijgen in de interventies.
   
Prijs: € 1050,- (tarief 2017-2018)
Omvang: 116 SBU of 4,1 EC, waarvan 24 contacturen en 4 intervisiebijeenkomsten, totaal 6 lesdagen.
Data: Zie onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Dhr. Albert van Dieren MCH. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig), basisopleiding en werkervaring coaching, supervisie of speltherapie
Inschrijven: Uiterlijk 14 dagen voor aanvang dmv. het online aanmeldformulier.
Registraties: Nobco 12 pe punten, LVSC 9 pe punten

 

Inhoud
De opleiding Contextuele benadering in de coachings- en supervisiepraktijk is een combinatie van lesdagen, thuisstudie en intervisie. Het doel van deze korte opleiding is je  kennis te laten maken en te leren werken met het contextuele denken binnen deze begeleidingsvormen.
Thema’s zullen onder andere zijn:
Hoe werkt loyaliteit door op het uitvoeren van werkzaamheden en het samenwerking met anderen
Basisbegrippen Contextuele Benaderingen
Training verkenning van eigen gezin van herkomst en het effect daarvan op het uitvoeren van je rol als coach of supervisor.

Doelen
Je leert je kennis en inzicht betreffende de Contextuele Benadering toe te passen op jouw begeleidingspraktijk op verschillende niveaus:
het niveau van de relatie tussen jezelf en de coachee of supervisant
het niveau van het proces tussen jezelf en de coachee of supervisant
het niveau van het leerproces van de coachee of supervisant zelf ten aanzien van de inhoudelijke inbreng.

Je leert je kennis en inzicht betreffende de Contextuele Benadering toe te passen op het begeleidingsproces op verschillende niveaus:
- het niveau van de relatie tussen jezelf als coach/supervisor en coachee/supervisant
- het niveau van het proces tussen jezelf als coach/supervisor en coachee/supervisant
- het niveau van het leerproces van de coachee/supervisant zelf ten aanzien van de inhoudelijke inbreng.

Doelgroep
Mensen met een opleiding in de agogische of dienstverlenende sector (of aanverwant) die hun kennis en vaardigheid in methodisch en procesmatig coachen vanuit de contextuele benadering willen aanvullen of opfrissen. Coaches en supervisoren die een (basis)opleiding in coaching of supervisie hebben gevolgd en een verdiepingsmodule willen volgen.

Registratie
Deze opleiding is beoordeeld door de nobco met 12 pe punten
Deze opleiding is beoordeeld door de LVSC met 9 pe punten

Maatwerk en Incompany
Het ICB verzorgt ook maatwerk en Incompany. Deze cursus kan bijvoorbeeld ook binnen je instelling en afgestemd op jullie vraag worden uitgevoerd. Informeer naar onze tarieven.