Hechtingstheorie

Loyaliteit mag wel een kernbegrip in het contextuele denken worden genoemd. Binnen de contextuele theorie wordt loyaliteit van een relationeel ethisch perspectief belicht. We komen loyaliteit echter ook tegen in de tweede dimensie. Deze studiedag zoomt daar op in. De band tussen ouder en kind wordt tijdens deze studiedag vanuit de gehechtheidstheorie belicht. De gehechtheidstheorie heeft de nodige bouwstenen aangeleverd om de impact van de relaties tussen ouder en kind te beschrijven.
Het is voor een goed verstaan van de Contextuele Theorie van wezenlijk belang om kennis te nemen van de gehechtheidstheorie en deze te kunnen vertalen naar de professionele praktijk.
 
   
Prijs: € 230,- (tarief 2017-2018)
Omvang: 24 SBU of 0,8 EC, waarvan 6 contacturen. Gegeven in 1 dag
Data: Zie onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Dhr. Arthur Hegger. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig). Enige basiskennis van het contextuele denken (bijvoorbeeld de basisopleiding Contextuele Hulpverlening) wordt sterk aanbevolen.
Registratie:  SKJ registratie wordt aangevraagd 
Inschrijven: Uiterlijk 14 dagen voor aanvang dmv. het online aanmeldformulier.
Bijzonderheden: Deze cursus is een onderdeel van de Master Contextuele Hulpverlening maar staat open voor zogenaamde aanschuif-studenten.

 

Doelen
Je demonstreert dat je
Kennis hebt van de gehechtheidstheorie
Duidelijk kunt maken wat volgens de gehechtheidstheorie de bouwstenen zijn voor de band tussen ouders en kinderen
Begrijpt wat de gevolgen van onveilige hechting voor relaties in de volwassenheid zijn.

Doelgroep
Hulpverleners, therapeuten, pastoraal werkers, leerkrachten, IBers, coaches met kennis van de Contextuele Benadering.


 

Maatwerk en Incompany
Het ICB verzorgt ook maatwerk en Incompany. Deze cursus kan bijvoorbeeld ook binnen je instelling en afgestemd op jullie vraag worden uitgevoerd. Informeer naar onze tarieven.