Opleiding kiezen

Hier leggen we uit welke opleidingen nodig zijn voor welke registraties. Dat kan je helpen bij het vaststellen van de juiste route.

Het ICB heeft 3 opleidingen: De Post hbo Contextuele Hulpverlening Basis, de Post hbo Contextuele Hulpverlening Specialisatie en de Master Contextuele Hulpverlening. In onderstaande schema zie je hoe deze 3 opleidingen zich tot elkaar verhouden.

Toelichting op het schema

De Phbo CH Basis is een tweejarige opleiding met uitsluitend contextuele vakken. Deze opleiding voldoet aan de opleidingscriteria voor Contextueel Hulpverlener VCW reg.*

De Master Contextuele Hulpverlening is een opleiding die 2,5 jaar beslaat. Deze Master bestaat uit de hele hiervoor genoemde Post hbo CH Basis, maar wordt aangevuld met een aantal algemene programma's (psychopathologie, jeugdhulpverlening, klassieke en moderne methoden, andere systeembenaderingen etc.). Daarnaast wordt de opleiding afgesloten met een Masterproef. Deze Master is een postinitiële, NVAO geaccrediteerde professionele Master. Na afronding mag je de titel MCH voeren (Master Contextuele Hulpverlening).

De Post HBO CH Specialisatie is een tweejarige vervolg op de Post hbo CH Basis en is bedoeld voor iedereen die zich wil specialiseren in de Contextuele Hulpverlening. 

Wil je door voor Contextueel Therapeut VCW reg. dan moet je naast de Specialisatie ook leertherapie volgen. Verder moet je voldoen aan de criteria voor de Basisopleiding Psychotherapie. Mogelijk heb je recht op een aantal vrijstellingen op basis van je vooropleiding**. Zij die de Master CH hebben gedaan krijgen soms, in aanvulling op hun vooropleiding, volledige vrijstelling voor deze Basisopleiding.

Master voor Contextueel Hulpverleners. Heb je al eerder een tweejarige opleiding Contextuele Hulpverlening gevolgd die voldoet aan de VCW criteria, dan kun je waarschijnlijk een groot aantal vrijstellingen krijgen voor de Master CH. Je zult dan vooral de algemene ondersteunende programmaonderdelen en het afstudeeronderzoek moeten doen, om de titel MCH te mogen gebruiken.

Vrijstelling voor Contextueel Therapeuten. Als je als therapeut bent geregistreerd bij de VCW, of het ECP in de modaliteit contextuele therapie hebt behaald, voldoe je waarschijnlijk aan de eindkwalificaties van het hele Masterprogramma, exclusief het Masteronderzoek en de daarbij behorende lessen onderzoeksvaardigheden. Klik hier voor meer informatie daarover.

 

  

Heb je toch nog vragen over welke route je het beste kunt volgen?  Stuur een mail naar de coördinator van het ICB.

 

* Het criterium voor werkervaring buiten beschouwing gelaten.
** De vrijstellingen voor de basisopleiding psychotherapie worden gegeven door de Nederlandse Associatie Psychotherapie (NAP). Die heeft een overzicht uitgegeven met indicaties van vrijstellingen per bachelor. Aan dat overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.