Phbo Contextuele Hulpverlening Basis

De Post Hbo Contextuele Hulpverlening Basis is een opleiding voor ieder die zich wil scholen en bekwamen in het integreren van de Contextuele Benadering in zijn of haar  hulpverleningspraktijk. Deze twee jaar legt de basis voor verdere studie en verdieping inzake het contextuele denken, maar de opleiding geeft ook aandacht aan de wijze waarop deze inzichten kunnen worden geïntegreerd in al bestaande deskundigheid.
   
Prijs: € 6.295 voor de gehele 2-jarige opleiding, tarief seizoen 2017-2018, betalen in termijnen is mogelijk. Exclusief literatuur en bijkomende kosten voor opdrachten. Kosten voor literatuur liggen rond de 150,-
Klik hier voor eventuele teruggave van studiekosten via de belastingdienst.
Omvang: ± 750 SBU waarvan ruim 225 contacturen. De opleiding bestaat uit twee jaar met in elk jaar 20 lesdagen op donderdag.
Data: Eerste lesdag: 31-08-2017. Zie verder onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Diverse docenten. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting. Tijdens de opleiding minimaal 8 uur per week werkzaam in een setting waarbinnen het contextuele denken en handelen kan worden toegepast en waarbinnen sprake is van regelmatige cliëntbespreking.
Inschrijven: Inschrijven via het online aanmeldformulier.
Registraties:
  • 27 registerpunten voor de categorie Agogen, categorie Jeugdzorgwerker en categorie Maatschappelijk van het registerplein (voorheen BAMw)
  • 6 PE punten Toerusting en Educatie PKN
  • Erkenning als vooropleiding voor de opleiding systeemtherapie van de NVRG is niet meer van toepassing. Alleen de Master Contextuele hulpverlening geeft nog toegang tot de systeemopleidingen van de NVRG
  • Deze opleiding voldoet aan de opleidingscriteria voor Contextueel Hulpverlener VCW reg., de criteria voor werkervaring buiten beschouwing gelaten.

Doelen
Je hebt kennis van, en inzicht in het gedachtegoed van de Contextuele Benadering (o.a. aan de hand van kernbegrippen: relationele ethiek, rechtvaardigheid, loyaliteit, destructief en constructief recht, de balans van het geven en het ontvangen, de roulerende rekening)
Je kunt in een gegeven casuïstiek de kernbegrippen uit het contextuele denken herkennen en inpassen in het diagnostisch denken alsmede het contextuele gedachtegoed concretiseren in interventies en strategieën in een hulpverleningsproces.
Je kunt je eigen familiegeschiedenis analyseren aan de hand van het begrippenkader van de Contextuele Benaderingen en bent in staat gevolg te geven aan de verworven inzichten.
Je kunt het contextuele denken integreren in het eigen hulpverlenend handelen.

Doelgroep
Hulpverleners die veel te maken hebben met (meer of minder complexe) gezins- en relatieproblemen en daarvan afgeleide situaties. Gedacht kan worden aan: psychologen, pedagogen, relatie / systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, SPH’ers, SPV’ers, jeugdhulpverleners (residentieel en ambulant), GGZ-medewerkers (zowel volwassenenzorg als jeugd), particuliere hulpverleners, mediators en mogelijk ook pastoraal werkers.

Inhoud
In deze opleiding komt het gehele contextuele gedachtegoed aan de orde met haar kernthema’s als loyaliteit, balans van geven en ontvangen, parentificatie, meerzijdige partijdigheid, etc. In trainingsdagen wordt geoefend met de vertaling van dit denken naar de hulpverleningspraktijk. Daarbij zal het eerste jaar meer de basiselementen behandelen, terwijl in het tweede jaar verdieping en verbijzondering centraal staat.
Enkele lesdagen kunnen worden gecombineerd met studenten van andere opleidingen van het ICB.

In de supervisie wordt eerst stilgestaan bij het eigen genogram van de studenten. Vervolgens zal de supervisie de integratie vormen van de theorie, de praktijk en de persoon. Het intervisietraject zal thema’s aan de orde stelen die direct met de praktijk van contextueel hulpverlenen te maken hebben.

Reacties van studenten

  • "...Ik heb de opleiding als zeer prettig ervaren. Er werd goede theorie aangereikt door contextueel geschoolde docenten. Als student bespreek je je eigen gezin van herkomst tijdens de supervisie. Hierdoor zie je welke leefpatronen je hebt ontwikkeld en welke verantwoordelijkheden je moet nemen om bepaalde negatieve patronen constructief om te buigen. Dit heb ik als zeer verrijkend ervaren".
  • " ...Prettige opleiding met deskundige docenten, die het contextuele gedachtegoed op een natuurlijke wijze uitdragen. De opleiding gaf me verdieping en een steviger fundament bij de door mij ontwikkelde manier van werken en paste bij mijn levensvisie. Ik heb de Contextuele Opleiding geïntegreerd in mijn manier van werken en zijn. Dat heeft me opnieuw een rijker mens gemaakt. De balans tussen geven en ontvangen is in mijn leven en werken in een beter evenwicht gekomen".
  • "Nog nooit heeft een opleiding mijn leven zo veranderd".

 

Download hier het curriculum.