Phbo Contextuele Hulpverlening - Specialisatie

De Post Hbo Contextuele Hulpverlening Specialisatie is het vervolg op de Post Hbo Contextuele Hulpverlening Basis. Het vormt het tweede deel van de modaliteitsopleiding contextuele therapie. Dit vervolg is bedoeld voor ieder die zich verder wil scholen en bekwamen tot Contextueel Therapeut. Deze opleiding kan gebruikt worden in het opleidingstraject tot het behalen van de registratie tot Contextueel Therapeut VCW reg. / ECP. Deze specialisatie verdiept en verbreedt kennis en vaardigheden in het contextuele denken en werken tot het niveau van een senior hulpverlener.
   
Prijs: € 6.295 voor de gehele 2-jarige opleiding, tarief seizoen 2017-2018, betalen in termijnen is mogelijk. Exclusief literatuur en bijkomende kosten voor opdrachten. Kosten voor literatuur bedragen ten minste 175,-
Klik hier voor eventuele teruggave van studiekosten via de belastingdienst.
Omvang: 779 SBU waarvan 226 contacturen. De opleiding beslaat 2 jaar, met elk jaar 20 lesdagen op woensdag.
Data: Eerste lesdag: 13-09-2017. Zie verder onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Diverse docenten. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig), Post Hbo Contextuele Hulpverlening Basis of gelijkwaardig. Minimaal 8 uur per week werkzaam in een setting waarbinnen het contextuele denken en handelen kan worden toegepast en waarbinnen sprake is van regelmatige cliëntbespreking. Voor meer info over toelating: klik hier.
Inschrijven: Inschrijven via het online aanmeldformulier.
Registraties:  - 25 registerpunten voor de categorie Agogen, categorie Jeugdzorgwerker en categorie Maatschappelijk van het registerplein (voorheen BAMw)
- 804 geaccrediteerde punten voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker. Accreditatienummer/ID is: SKJ199083

Doelen

  • Je hebt verdergaande kennis van en inzicht in het gedachtegoed van de Contextuele Benadering en kunt deze toepassen op en vanuit diverse werkvelden en doelgroepen binnen de hulpverlening.
  • Je kunt het contextuele denken geïntegreerd toepassen in complexe probleemsituaties, zowel voor wat betreft contextuele diagnostiek als in het opstellen van een contextueel behandelingsplan en bijbehorende contextuele interventies en strategieën.
  • Je hebt  verdergaand inzicht in je eigen familiegeschiedenis op basis van het begrippenkader van de Contextuele Benaderingen en bent in staat gevolg te geven aan de verworven inzichten.
  • Je kunt vanuit een gegeven casuïstiek de verbinding maken tussen je handelen als hulpverlener en je eigen levensgeschiedenis. Je kunt eigen valkuilen onderkennen en weet deze op constructieve wijze om te zetten in het hulpverleningsproces.
  • Je hebt de principes van de contextuele benadering geïntegreerd in je methodisch handelen en in je positionering als hulpverlener / therapeut.

Doelgroep
Hulpverleners die veel te maken hebben met complexe gezins- en relatieproblemen en daarvan afgeleide situaties. Gedacht kan worden aan: psychologen, pedagogen, relatie- en systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, SPH’ers, SPV’ers, jeugdhulpverleners (residentieel en ambulant), GGZ-medewerkers (zowel volwassenenzorg als jeugd), zelfstandig gevestigde hulpverleners en mogelijk ook pastoraal werkers.

Inhoud
In deze opleiding wordt voortgebouwd op reeds aanwezige kennis en vaardigheden zoals je die verworven hebt in je praktijk en voorafgaande opleiding(en). De kernthema’s worden verdiept en nieuwe thema’s komen aan de orde, waarbij de focus meer ligt op complexe problematiek en meer therapeutische processen. Bepaalde elementen in het contextueel hulpverleningsproces worden diepgaander belicht, waaronder: conjoint sessies, vergeving en exoneratie en de contextuele methode. Nieuwe thema’s die in dit tweede deel aan de orde komen zijn onder andere neuropsychologie, narratieve therapie en seksualiteit. Evenals in Post Hbo Contextuele Hulpverlening Basis wordt in trainingsdagen geoefend met de vertaling naar de hulpverleningspraktijk.
Enkele lesdagen kunnen worden gecombineerd met studenten van andere opleidingen van het ICB.

In de supervisie zal de rol van de hulpverlener/therapeut centraal staan, in intervisie zullen thema’s uit de lesdagen in combinatie met ervaringen vanuit de eigen praktijk aan de orde komen.

Als je dit tweede deel wilt gebruiken om de registratie Contextueel Therapeut VCW reg. / ECP te behalen, moet je naast deze Specialisatie in ieder geval 25 leertherapie sessies volgen. De kosten van deze leertherapie zijn niet in de bovengenoemde prijs inbegrepen. Zie hieronder voor de tarieven.

Leertherapie
Kosten leertherapie zijn afhankelijk van je keuze en beschikbaarheid (prijsstelling 2016-2017):

Individueel                                € 4390,- (25 zittingen van 1 uur)
Groep 3 personen                      € 3450,- (25 zittingen van 2,5 uur)
Groep 4 personen                      € 2750,- (25 zittingen van 2,5 uur)
Groep 5 personen                      € 2350,- (25 zittingen van 2,5 uur)
Groep 6 personen                      € 2075,- (25 zittingen van 2,5 uur)
NB: deze prijzen gelden uitsluiten in combinatie met de Phbo CH Specialisatie