Registratie

   
Voor professionals in het agogische veld is registratie van groot belang. Dat helpt klanten bij het maken van een keuze en zorgverzekeraars bij het bepalen van hun vergoeding. 

Het Instituut Contextuele Benadering kent opleidingstrajecten en cursussen die recht geven op een uiteenlopend aantal registraties die bij de betreffende opleiding of cursus worden genoemd. De belangrijkste zijn:

Contextueel Hulpverlener VCW reg.       
Dit register wordt beheerd door de Vereniging Contextueel Werkers.      De Phbo Contextuele Hulpverlening Basis beantwoordt aan deze criteria, muv. het praktijkdeel.
 
Master Contextuele Hulpverlening (MCH)      
De NVAO accrediteert alle Master opleidingen en beheert ook het register. 
 
    De Master Contextuele Hulpverlening is volledig geaccrediteerd en na succesvolle afsluiting mag je de titel MCH voeren. 
Contextueel Therapeut VCW reg.      
Dit register wordt ook beheerd door de Vereniging Contextueel Werkers. De hele opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
- Een 4-jarige modaliteitsopleiding
- De Basisopleiding Psychotherapie**
    De 4-jarige modaliteitsopleiding is bij het ICB te volgen en bestaat uit de Phbo Basis en de Phbo Specialisatie, plus leertherapie (25 bijeenkomsten)
       
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)      
Opleidingen die aan de criteria van BAMw voldoen dragen bij aan competentieversterking en methodisch handelen van professionals (op basis van beroepsprofielen van maatschappelijk werkers en andere sociaal agogen en het competentieprofiel Jeugdzorgwerker)     De meeste opleidingen en cursussen van het ICB geven recht op registerpunten BAMw. Zo niet, da kunnen we die op verzoek voor de betreffende opleiding of cursus aanvragen.
       
Lid NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten)      
Minimale vereisten voor toelating (tekst van de NVPA site):  
  • Beschikken over een afgeronde relevante HBO of universitaire opleiding (NVAOgeaccrediteerd). Onder relevant verstaan we een opleiding op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
  • Een aanvullende therapeutische specialisatieopleiding met een studie-uren omvang van min. 800 SBU en een minimale duur van 2 jaar. De bewijslast van het aantal SBU ligt bij de aanvrager. Graag CV van opleiding incl. aantal SBU meeleveren
  • DSM IV of V
  • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm is 10 sessies van elk onderdeel. Voor een aspirantlid kan dit als een aanvullende eis worden opgelegd
  • Het hebben van een e-mailadres is verplicht i.v.m. de verzending van digitale informatie.

Het lidmaatschap van de NVPA verbetert voor ZZPers de mogelijkheid bekostiging te ontvangen van zorgverzekeraars.

    De Phbo Contextuele Hulpverlening Basis in combinatie met de ICB module Psychopathologie is een goede aanvullende opleiding voor toelating NVPA.
       
* De criteria voor Contextueel Therapeut VCW reg. zijn gelijk aan de criteria voor het European Certificate Psychotherapy. Dat regsiter wordt beheerd door de NAP. De NAP kent momenteel 2 registratiemogelijkheden voorafgaand aan het ECP: de NL status en de EWAO status. Meer informatie over deze registraties is te vinden op de website van de NAP.

** Diverse vooropleidingen geven recht op vrijstellingen voor de Basisopleiding Psychotherapie. Klik hier voor een overzicht daarvan. Ook de Master Contextuele Hulpverlening geeft recht op vrijstellingen. Vrijstellingen moeten worden aangevraagd bij de NAP.