Medewerkers


   
  Mw. Ellen van Aanen 

 

Mw. Janneke van Beek
Maatschappelijk werker VO, contextueel therapeut en leertherapeut VCW, ECP therapeut i.a., contextueel supervisor VCW en LVSC, Werkt als docent supervisor bij de CHE en in een eigen praktijk voor contextuele therapie, supervisie en coaching.
Bij het ICB werkzaam docent, supervisor en leertherapeut.

Mw. Arna Berkhof
Secretariaat ICB

  Dhr. Adriaan Bos
Maatschappelijk werker en jarenlang lid van het managementteam Academies Sociale Studies. Is nu als LVSC geregistreerd supervisor en studieloopbaanbegeleider werkzaam bij de opleiding maatschappelijk werk en bij het ICB als coördinator Phbo-Basis en Master Contextuele Hulpverlening. 

 

 

Dhr. Albert van Dieren MCH
Maatschappelijk Werker VO, contextueel therapeut en leertherapeut VCW, Contextueel Supervisor VCW en LVSC, ECP therapeut i.a. Albert werkt als docent en supervisor bij de CHE en heeft een eigen praktijk voor contextuele therapie, supervisie en coaching.
Bij het ICB is Albert docent methodiek CH, supervisor en leertherapeut en docent bij de Phbo rouw en verliesbegeleiding.

 

Drs. Zegert van Eijck
Psychiater. Werkzaam bij GGz Centraal, locatie Ermelo.
Docent van het ICB programma Psychopathologie, diagnostiek en classificatie.

 

Dr. Rens Filius
GZ psycholoog en psychotherapeut. Werkzaam bij Eliagg.
Geeft het ICB programma Klassieke psychotherapeutische theorieën en begeleidt afstudeeronderzoeken bij de Master CH.

 

Drs. Arthur Hegger
Klinisch psycholoog en psychotherapeut. Werkzaam als directeur behandelzaken bij Behandelcentrum Woodbrookers. Is ook hoofddocent persoonlijkheidsstoornissen bij de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (K&J) van PPO Groningen. Verzorgt bij het ICB programma's gehechtheidstheorie, objectrelatie theorie, separatie en individuatie, adolescentie en gedragsstoornissen en moderne methoden en theorieën.

  Christine de Heer-Booij 

 

Dhr. Klaas Hidding
Maatschappelijk werker VO, gezinstherapeut (NVRG). Werkzaam als methodiekdocent en supervisor (LVSC geregistreerd) bij het ICB en als systeemtherapeut bij Centrum Maliebaan Utrecht.
Docent bij de ICB opleidingen IAG en oplossingsgerichte strategieën binnen Contextuele Hulpverlening. 

 

Mw. Anne-Maeike Jorritsma
Maatschappelijk werker VO, NVRG, supervisor LVSC, leertherapeut en supervisor VCW en LVSC, ECP-therapeut. Werkzaam als docent, supervisor bij de GH Zwolle en als supervisor bij de CHS Windesheim. Ze is zelfstandig gevestigd systeemtherapeut en redactielid Contextuele Berichten van St. Contextueel Pastoraat. Anne-Maeike is bij het ICB betrokken als supervisor en leertherapeut.

    Danielle van de Koot-Dees
Werkt als onderzoeker bij dee lectoraten Jeugd & Gezin en Talenten & Opbrengsten. Studeerde na de pabo theologie en pedagogiek, promoveerde in de godsdienstpedagogiek van het gezin. Ze verzorgt bij de Master Contextuele Hulpverlening de colleges Onderzoeksmethoden en de begeleiding bij Plan van Aanpak en Masterproef. Daarnaast zit ze in de stuurgroep van de Master.

 

Mw. Marieke Ooms
Secretariaat ICB

 

Mw. Wilma van Klaveren
Maatschappelijk werker VO, contextueel therapeut en leertherapeut VCW reg, contextueel supervisor VCW reg en LVSC, ECP therapeut. Werkzaam in een eigen praktijk voor contextuele therapie, supervisor en leertherapeut bij het ICB en docent bij de Phbo rouw en verliesbegeleiding.

 

Dr. René van Leeuwen
Lector Zorg en Spiritualiteit aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.
René begeleidt afstudeeronderzoeken bij de Master CH van het ICB.

  Drs. Hans van der Meiden
Klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en manager behandelzaken bij Karakter kinder & jeugdpsychiatrie. Hans verzorgt bij het ICB het eendaagse programma 'psychopathologie van het kind'.

 

Dhr. Jaap van der Meiden MCH
Contextueel therapeut VCW, systeemtherapeut NVRG en ECP therapeut. Doet momenteel een promotieonderzoek naar de relevantie en toepasbaarheid van de contextuele theorie. Hij heeft een eigen praktijk voor christelijk georiënteerde hulpverlening en contextuele therapie.
Jaap is oprichter en coördinator van het ICB en docent Contextuele Hulpverlening bij de ICB opleidingen.

 

Dr. Martine Noordegraaf
SPH, opvoedingsfilosofie. Lector jeugd en gezin van de Academie Sociale Studies CHE.
Martine geeft binnen het ICB het programma onderzoeksmethoden en coördineert de afstudeeronderzoeken van de Master CH.

  Mw. Cateleijn Schenk-van Rheenen
Communicatie-adviseur ICB.

 

Mw. Ilse Siebesma-Niewöhner MCH
Maatschappelijk Werker, Contextueel Therapeut VCW, Therapeut NAP (NL), Master Contextuele Hulpverlening. Initiatiefnemer en samensteller van de online Bibliografie Ivan Boszormenyi-Nagy. Contextueel therapeut bij Elan Therapie Barneveld. Ilse is werkzaam op de CHE als docent MWD. Bij het ICB werkt zij aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bibliografie IBN en als docent.

 

Dhr. Kees Verduijn MCH
Maatschappelijk Werker VO, contextueel therapeut, supervisor VCW reg en LVSC, leertherapeut VCW reg, ECP therapeut en Master Contextuele Hulpverlening. Werkzaam als docent en supervisor bij de CHE, medewerker van het Lectoraat Jeugd en Gezin, contextueel therapeut en opleider Video Hometraining bij Elan Hulpverlening.
Bij het ICB betrokken als coördinator Phbo Specialisatie, docent methodiek Contextuele Hulpverlening, supervisor en leertherapeut

 

Drs. Gert Vierwind
Maatschappelijk Werker, Theoloog. Supervisor LVSC. Doet vanuit het CHE Lectoraat Jeugd en Gezin een promotieonderzoek naar rituelen in de residentiële jeugdzorg en werkt als docent en supervisor bij de CHE.
Gert is bij het ICB betrokken als docent filosofische grondslagen contextuele hulpverlening, stuurgroepliden voorzitter Werkveld Adviesraad van het ICB.

  Mw. Joyce Wetzels
SPHer, gedragswetenschapper en zelfstandig gevestigd hulpverlener in haar eigen praktijk voor contextuele hulpverlening. Daarvoor was Joyce als onderzoeker en onderzoeksmanager verbonden aan de Universiteit Maastricht en binnen de volwassenen- en jeugdhulpverlening, waaronder CLAS. Joyce heeft de basisopleiding Contextuele Hulpverlening gevolgd bij Leren over Leven en de Specialisatie Contextuele Hulpverlening bij het Instituut Contextuele Benadering. Ze onderhoudt nauwe contacten met de Universiteit Maastricht voor onderzoeksdoeleinden.

 

Mw. Dia Wilbrink
Maatschappelijk werker VO, Masterclass contextuele therapie Amsterdam/Philadelphia. Docent interculturele communicatie christelijke hogeschool Windesheim en werkzaam vanuit praktijk Milloo.
Dia geeft binnen het ICB het programma Contextuele hulpverlening aan allochtonen.