Nieuws

 • 06 juni 2017

  Donderdagavond 22 juni houdt het ICB van 18.30 tot 21.00 Open Huis.

 • 03 april 2017

  Internationale Conferentie Contextuele Therapie 2018

  Save the date! 18-20 april 2018: Instituut Contextuele Benadering organiseert het Internationale Conferentie Contextuele Therapie 2018 in Ede, Nederland.

 • 14 februari 2017

  Onderzoek naar begeleiding van tienermoeders

  Ditty Meerkerk deed in het kader van haar afstuderen aan de Master Contextuele Hulpverlening onderzoek naar de ondersteuning die tienermoeders kregen binnen het reformatorisch vmbo. Zij kwam tot de conclusie dat de toepassing van contextuele principes als erkenning geven, ontschuldiging en het verkennen van aanwezige hulpbronnen een goede basis bieden voor begeleiding van de zwangere leerlingen en jonge moeders.

 • 13 februari 2017

  Onderzoek samenwerking gezinshuisouders en biologische ouders

  Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft een subsidie toegekend gekregen van Regieorgaan SIA voor een nieuwe onderzoek in gezinshuizen. Onder de titel Jouw gezin, mijn zorg? wordt in het onderzoek de samenwerking onder de loep genomen tussen gezinshuisouders en de ouders van uithuisgeplaatste jongeren die in een gezinshuis wonen. Het doel van het onderzoek is om deze samenwerking te verbeteren zodat meer jongeren langdurig in een gezinshuis kunnen wonen.

 • 29 september 2016

  Voor de 10e keer op nummer 1!

  Het ICB behoort bij de familie van de CHE te Ede, een hogeschool die deze week voor de 10e keer is uitgeroepen tot de beste middelgrote hogeschool van Nederland. Dat oordeelt de Keuzegids HBO 2017 die onlangs is verschenen. In de Keuzegids worden ruim driehonderd bacheloropleidingen beoordeeld op basis studenttevredenheid, studierendement en expertoordelen. Dat is best een familie waar je als ICB bij wilt horen!

 • 11 februari 2016

  ICB start Master met uitstroomprofielen

  Het ICB gaat starten met uitstroomprofielen voor de Master Contextuele Hulpverlening. Naast het profiel ‘Hulpverlening’ kun je dit jaar al kiezen voor een Master die het contextuele denken toepast op het (basis) onderwijs. En na dit jaar gaan meer uitstroomrichtingen worden ontwikkeld.

 • 01 oktober 2015

  Gezinsuitstoting en verbinding

  Moslim-geestelijk verzorger Nadia Dahri (1976), geboren en opgegroeid in Brussel, behaalde bij het Instituut Contextuele Benadering haar Master Contextuele Hulpverlening. Zij deed onderzoek naar gezinsuitsluiting in Marokkaanse moslimgezinnen en concludeert dat dit fenomeen gezien moet worden als een vorm van eerwraak. Contextuele hulpverlening kan een betekenisvolle rol spelen in de begeleiding van betrokkenen.

 • 01 oktober 2015

  NIEUW in de bibliografie van Nagy

  ‘Zonder ouders geen behandeling van adolescenten’. Dit verrassende artikel van de hand van kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut Jan Meerdinkveldboom verscheen in het nieuwste nummer van ‘Systeemtherapie’. Hierin wordt loyaliteit aangedragen als belangrijke reden om ouders bij de behandeling te betrekken. Meerdinkveld verwijst hierbij naar Ivan Boszormenyi-Nagy, door wie het begrip loyaliteit in de hulpverlening een belangrijke plaats heeft gekregen.

 • 26 maart 2015

  Toppositie Master Contextuele Hulpverlening

  In de Keuzegids Master van 2015 heeft de Master Contextuele Hulpverlening in haar categorie de eerste plaats gehaald. Volgens de keuzegids weten de studenten nauwelijks verbeterpunten te noemen: “Zij vinden het onderwijs stimulerend en hun docenten deskundig”.

 • 19 maart 2015

  Nieuwe bundel over het contextuele denken

  De Vereniging van Contextueel Werkers heeft op 18 maart een bundel uitgebracht over het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. De bundel biedt een gedegen kennismaking met dit sympathieke gedachtegoed, dat verbondenheid en rechtvaardigheid belicht als de belangrijkste voorwaarden voor een goed leven.