19 maart 2015 Nieuwe bundel over het contextuele denken

De Vereniging van Contextueel Werkers heeft op 18 maart een bundel uitgebracht over het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. De bundel biedt een gedegen kennismaking met dit sympathieke gedachtegoed, dat verbondenheid en rechtvaardigheid belicht als de belangrijkste voorwaarden voor een goed leven.

 

De bundel presenteert het contextuele gedachtegoed van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy die in 2007 is overleden. In de bundel zijn bijdragen opgenomen van zowel Amerikaanse, Nederlandse als Vlaamse auteurs. 

De weduwe van Nagy, Catherine Ducommun-Nagy, schrijft in haar bijdrage over de essentie van het contextuele denken, en vraagt zich af welke plaats deze benadering zo'n 8 jaar na zijn dood nu heeft. Jaap van der Meiden, contextueel therapeut en oprichter van het Instituut Contextuele Benadering biedt in 'Hoofdlijnen van de contextuele benadering. Een draai aan de caleidoscoop' een heldere inleiding op zowel de contextuele theorie als ook de praktijk van de contextuele hulpverlening. Terry Hargrave, een leerling van Nagy, vertelt in een persoonlijke bijdrage hoe het contextuele denken een proces van heling bij hem op gang heeft gebracht. In het afsluitende artikel belicht May Michielsen, klinisch psycholoog en in vele therapieën -waar onder de contextuele - geschoold, de misverstanden en valkuilen van deze boeiende, maar niet altijd gemakkelijke benadering.

Samenvattend biedt deze bundel een gedegen inleiding in het contextuele gedachtegoed anno 2015. Binnenkort te bestellen bij de Vereniging voor Contextueel Werkers, www.contextueelwerkers.nl.