Studentervaringen

Hieronder staan ervaringen van studenten van respectievelijk de Master Contextuele Hulpverlening en de Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis. De meeste studenten hebben ook toestemming gegeven om, op verzoek, hun emailadres te geven. Wil je dus met één van hen eens doorpraten, vraag het mailadres op bij het ICB.


 
 
Ervaringen met de Master Contextuele Hulpverlening
 
Gosina van der Laan (1960) over de Master Contextuele Hulpverlening  

...De Master Contextuele Hulpverlening biedt vanwege haar brede inhoud veel meer dan de website doet vermoeden. Mijn ervaringen met de inhoud van deze opleiding zijn positief, vooral omdat het een brede Master betreft en niet alleen contextuele hulpverlening. De Master heeft mij geholpen bij de ontwikkeling van mijn zelf in relatie tot de professie van hulpverlener. De balans van geven en ontvangen staat hierin centraal. Ook heeft het mij veel meer inzicht in de mens opgeleverd, waardoor ik meer geduld en begrip heb gekregen voor mensen. Naar mijn mening wordt deze opleiding nog niet voldoende door het veld op waarde geschat.

Gosina hoopt in 2012 af te studeren aan de Master Contextuele Hulpverlening. Werkt als senior groepsleider gedwongen kader bij De Lindenhorst, een instelling voor gespecialiseerde jeugdzorg. 
 
   
Carla Chandoe-van Rekum (1966) over de Master Contextuele Hulpverlening    

...Ik heb in de Master een brede en evenwichtige visie opgedaan over de hulpverlening en het contextuele gedachtegoed. Daardoor kan ik onderbouwde keuzes maken in de uitvoering van mijn werk en heb ik meer kennis verworven. Ook ben ik overtuigd geraakt van het belang van de dialoog.
Ik ben nu beter toegerust voor de diepere levens- en gezinsthema’s. Collega’s vragen mij advies en ik wordt gevraagd voor thema-bijeenkomsten in mijn instelling en kerken. Ik gebruik naar aanleiding van het contextuele denken meer creatieve ‘werkvormen’ dan voorheen.
 

Carla studeerde af aan de Master Contextuele Hulpverlening in 2009. Ze werkt binnen de intensief ambulante gezinsbegeleiding in de Jeugd- en Opvoedhulp van SGJ.
Wil je Carla wel eens nader over haar ervaringen spreken? Haar mailadres is bekend bij het ICB
 
 
   
Gerrit Jan Kattenberg (1979) over de Master Contextuele Hulpverlening  

...Intensief, maar vooral zeer verrijkend voor mezelf als beroepspersoon, als mens, partner en vader. Waardevol was, behalve de flinke verdieping in het contextueel gedachtegoed, de ruime aandacht voor andere stromingen, psychopathologie en ontwikkelingspsychologie. Gecombineerd met de kennis en het enthousiasme waarmee de lessen werden gegeven waren het twee plezierige jaren in Ede. Als hulpverlener heb ik nu veel meer gereedschap in mijn gereedschapskist.
 

Gerrit Jan studeerde in 2008 af aan de Master Contextuele Hulpverlener. Hij werkt als maatschappelijk werker en contextueel therapeut bij Stichting De Vluchtheuvel.
Wil je Gerrit Jan wel eens nader over haar ervaringen spreken? Zijn mailadres is bekend bij het ICB
 
 
   
Hans Pollema (1955) over de Post HBO Basis en de vrijstellingenroute van de Master CH  

...In beide opleidingen zat ik in de eerste groep. Ondanks dat daarom nog veel moest worden ontdekt of onduidelijk was, heb ik beide perioden als zeer prettig ervaren. De CHE ademt een prettige sfeer uit. De docenten zijn zeer professioneel, hebben doorgaans veel kennis in huis en kunnen dat goed doorgeven. Ook de Post HBO Specialisatie wil ik graag bij het ICB volgen.
De opleidingen hebben me gemotiveerd verder te studeren! Maar ook heb ik veel inzicht in mijzelf als mens en als hulpverlener of therapeut verworven. Ik ben inmiddels goed toegerust om meerzijdig partijdig met de cliënt(en) op te trekken. Het heeft me tenslotte de erkenning en zelfverzekerdheid gegeven zodat ik een eigen praktijk kon starten.
 

Hans Pollema studeerde in 2005 af aan de Post HBO Basis en in 2008 aan de Master Contextuele Hulpverlening. Hij werkt inmiddels als contextueel hulpverlener vanuit zijn eigen praktijk.
Wil je Gerrit Jan wel eens nader over haar ervaringen spreken? Zijn mailadres is bekend bij het ICB
 
   
   
Ervaringen met de Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis  
 
Marianne Blankestein (1955) over de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis    

...Ik heb de opleiding als heel aanvullend ervaren. Naast mijn coach en counseltrainingen had ik ook al veel ervaringen met het systemisch werk en familieopstellingen. Met de opleiding Contextuele Hulpverlening werd mij de balans tussen geven en nemen nog duidelijker, evenals de diverse vaak verborgen manieren van geven met name door kinderen.
Persoonlijk ben ik mij nog meer bewust geworden van het belang van goede familierelaties voor het algemene welbevinden.
 

Marianne studeerde in 2010 af aan de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis. Ze is onderwijskundige.
Wil je Marianne wel eens nader over haar ervaringen spreken? Haar mailadres is bekend bij het ICB.
 


Marianne Lindeman (1960) over de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis
 

...Ik heb de opleiding als zeer prettig ervaren. Er werd goede theorie aangereikt door contextueel geschoolde docenten. Als student bespreek je je eigen gezin van herkomst tijdens de supervisie. Hierdoor zie je welke leefpatronen je hebt ontwikkeld en welke verantwoordelijkheden je moet nemen om bepaalde negatieve patronen constructief om te buigen. Dit heb ik als zeer verrijkend ervaren.
Ik werk dagelijks vanuit het contextuele gedachtengoed en zie dat cliënten hierdoor inzichten krijgen waardoor zij verder kunnen. Door de opleiding heb ik een passie ontwikkeld voor de contextuele hulpverlening.
 

Marianne studeerde in 2008 af aan de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis. Ze is maatschappelijk werker en inmiddels dus ook contextueel hulpverlener. Ze heeft een eigen praktijk voor christelijke hulpverlening.
Wil je Marianne wel eens nader over haar ervaringen spreken? Haar mailadres is bekend bij het ICB.
 
 

Anneke Verhagen (1964) over de Phbo Contextuele Hulpverlening
 

...Mijn ervaringen met het ICB zijn bijzonder goed. Met name daar waar het ging om de leervragen die er kwamen vanuit de groep en/of individuele student(en). Het feit dat er (zonder dat dit er ‘dik bovenop gelegd werd’) les gegeven werd vanuit de christelijke principe vond ik bijzonder prettig. De (gast) docenten waren allemaal ter zake kundig en wisten de lesstof op een prettig en zinvolle manier over te dragen. 
Het heeft me verdieping in het pastoraat opgeleverd. En duidelijke zicht op het feit dat de mens bekeken dient te worden vanuit de context waarin hij leeft. Dat kan zijn familie maar ook b.v. de kerkelijke gemeente.
Ik beveel deze opleiding aan bij iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met (pastorale) begeleiding van mensen. 
 

Anneke studeerde in 2008 af aan de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis. Ze werkt bij het Leger des Heils als officier/voorganger.
Wil je Anneke wel eens nader over haar ervaringen spreken? Haar mailadres is bekend bij het ICB.
 
 
   
Wim Sterkenburg (1959) over de Post HBO Contextuele Hulpverlening  

...Prettige opleiding met deskundige docenten, die het contextuele gedachtegoed op een natuurlijke wijze uitdragen. De opleiding gaf me verdieping en een steviger fundament bij de door mij ontwikkelde manier van werken en paste bij mijn levensvisie. Ik heb de Contextuele Opleiding geïntegreerd in mijn manier van werken en zijn. Dat heeft me opnieuw een rijker mens gemaakt. De balans tussen geven en ontvangen is in mijn leven en werken in een beter evenwicht gekomen.
 

Wim studeerde in 2009 af aan de Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis. Hij werkt als counselor, coach en conflictbemiddelaar in zijn eigen praktijk.
Wil je Wim wel eens nader over zijn ervaringen spreken? Zijn mailadres is bekend bij het ICB.